لیست پارکینگ های شهرها

لیست پارکینگ ها

# نام پارکینگ منطقه ظرفیت ظرفیت خالی آدرس
1 پارکینگ پردیس منطقه 1 37 21 میدان سعدی
2 پارکینگ کلاهدوز منطقه 1 68 32 خیابان احمدآباد - ابتدای خیابان کلاهدوز
3 پارکینگ مکانیزه پیام منطقه 1 24 24 خیابان پیام
4 پارکینگ دستغیب منطقه 1 70 60 حدفاصل دستغیب 33 و خیابان بیستون
5 پارکینگ مکانیزه شهید کریمی منطقه 2 32 32 تقاطع حرعاملی و بلوار کریمی
6 پارکینگ خاتم منطقه 2 32 19 بلوار قرنی -روبروی بیمارستان خاتم النبیا
7 پارکینگ راه آهن منطقه 3 200 132 میدان راه آهن
8 پارکینگ مفتح 1 منطقه 4 75 18 خیابان مفتح، مقابل بازار فردوسی
9 پارکینگ مفتح 2 منطقه 4 48 27 خیابان مفتح، مقابل بازار فردوسی
10 پارکینگ زیتون منطقه 4 1000 572 میدان مفتح، جنب بازار فردوسی
11 پارکینگ وحدت منطقه 5 120 105 میدان عدالت - بلوار وحدت - پارک وحدت
12 پارکینگ دانش شرقی منطقه 5 60 51 میدان 17 شهریور - خیابان دانش
13 پارکینگ عباسقلی خان منطقه 5 70 62 خيابان ١٧ شهريور
14 پارکینگ مکانیزه مصلی منطقه 6 12 12 مصلای 5-شهید صدوقی 10
15 پارکینگ مکانیزه 17شهریور منطقه 7 75 62 انتهای بازار رضا
16 پارکینگ مکانیزه دانش منطقه 7 30 29 دانش غربی - بین دانش 1 و 3
17 پارکینگ شهدا منطقه 8 210 179 میدان شهدا
18 پارکینگ خسروی منطقه 8 340 222 چهارراه خسروی - مقابل پمب بنزین
19 پارکینگ مدرس یک منطقه 8 115 55 بلوار مدرس، باجه یک
20 پارکینگ کوهسنگی منطقه 8 2000 1928 جنب پارک کوهسنگی
21 پارکینگ دارایی منطقه 8 56 47 سه راه دارایی
22 پارکینگ باغ ملی منطقه 8 85 47 خیابان امام خمینی - جنب باغ ملی
23 پارکینگ کوهسنگی انتظامات منطقه 8 140 127 جنب پارک کوهسنگی
24 پارکینگ مدرس سه منطقه 8 70 12 بلوار مدرس، باجه سه
25 پارکینگ مدرس چهار منطقه 8 134 41 بلوار مدرس، باجه چهار
26 پارکینگ مدرس شش منطقه 8 110 84 بلوار مدرس، باجه شش
27 پارکینگ دانش غربی 2 منطقه 8 51 48 خیابان دانش
28 پارکینگ سعدی منطقه 8 33 8 کوچه سعدی 10
29 پارکینگ شاهین فر منطقه 8 36 19 کوچه شاهین فر
30 پارکینگ هاشمی نژاد منطقه 8 300 220 خیابان هاشمی نژاد 3
31 پارکینگ مکانیزه امام رضا منطقه 8 200 186 خیابان دانش غربی
32 پارکینگ جنت منطقه 8 230 194 خیابان مدرس
33 پارکینگ مکانیزه سجادی منطقه 8 45 33 میدان شهدا - سجادی4
34 پارکینگ بیمارستان امام رضا (ع) منطقه 8 1070 483 حدفاصل چهارراه دکترا و میدان اماما رضا (ع)
35 پارکینگ مدرس پنج منطقه 8 52 32 بلوار مدرس
36 پارکینگ وکیل آباد منطقه 9 900 900 ویلاشهر، امام رضا 4
37 پارکینگ وکیل آباد درب شرقی منطقه 9 170 170 انتهاوکیل آباد جنب باغ وحش
38 پارکینگ وکیل آباد-آتشنشانی منطقه 9 200 200 ویلاشهر، امام رضا 4
39 پارکینگ ملت شرقی منطقه 11 445 398 ضلع شرقی پارک ملت
40 پارکینگ ملت جنوبی منطقه 11 74 54 ضلع جنوبی پارک ملت
41 پارکینگ مکانیزه امامت منطقه 11 40 36 چهارراه آزادشهر

Services

# نام پارکینگ منطقه ظرفیت ظرفیت خالی آدرس
بازگشت