لیست پارکینگ های شهرها

لیست پارکینگ ها

# نام پارکینگ منطقه ظرفیت ظرفیت خالی آدرس
1 پارکینگ کاشانی 12 منطقه ثامن 200 200 انتهای کاشانی 12
2 پارکینگ پردیس منطقه 1 37 36 میدان سعدی
3 پارکینگ کلاهدوز منطقه 1 68 58 خیابان احمدآباد - ابتدای خیابان کلاهدوز
4 پارکینگ مکانیزه پیام منطقه 1 24 24 خیابان پیام
5 پارکینگ دستغیب منطقه 1 70 69 حدفاصل دستغیب 33 و خیابان بیستون
6 پارکینگ فردوسی منطقه 1 1000 1000 بلوار فردوسی- حدفاصل چهار خیام و میدان فردوسی
7 پارکینگ مکانیزه شهید کریمی منطقه 2 32 31 تقاطع حرعاملی و بلوار کریمی
8 پارکینگ خاتم منطقه 2 32 10 بلوار قرنی -روبروی بیمارستان خاتم النبیا
9 پارکینگ راه آهن 140 0 میدان راه آهن
10 پارکینگ مفتح 1 منطقه 4 75 12 خیابان مفتح، مقابل بازار فردوسی
11 پارکینگ مفتح 2 منطقه 4 48 0 خیابان مفتح، مقابل بازار فردوسی
12 پارکینگ زیتون منطقه 4 1000 857 میدان مفتح، جنب بازار فردوسی
13 پارکینگ وحدت منطقه 5 120 97 میدان عدالت - بلوار وحدت - پارک وحدت
14 پارکینگ دانش شرقی منطقه 5 60 50 میدان 17 شهریور - خیابان دانش
15 پارکینگ عباسقلی خان منطقه 5 70 68 خيابان ١٧ شهريور
16 پارکینگ مکانیزه مصلی منطقه 6 12 12 مصلای 5-شهید صدوقی 10
17 پارکینگ مکانیزه 17شهریور منطقه 7 75 72 انتهای بازار رضا
18 پارکینگ مکانیزه دانش منطقه 7 30 30 دانش غربی - بین دانش 1 و 3
19 پارکینگ شهدا منطقه 8 210 165 میدان شهدا
20 پارکینگ خسروی منطقه 8 340 259 چهارراه خسروی - مقابل پمب بنزین
21 پارکینگ مدرس یک منطقه 8 115 98 بلوار مدرس، باجه یک
22 پارکینگ کوهسنگی منطقه 8 2000 254 جنب پارک کوهسنگی
23 پارکینگ دارایی منطقه 8 56 51 سه راه دارایی
24 پارکینگ باغ ملی منطقه 8 87 59 خیابان امام خمینی - جنب باغ ملی
25 پارکینگ کوهسنگی انتظامات منطقه 8 185 2 جنب پارک کوهسنگی
26 پارکینگ مدرس سه منطقه 8 70 64 بلوار مدرس، باجه سه
27 پارکینگ مدرس چهار منطقه 8 134 133 بلوار مدرس، باجه چهار
28 پارکینگ مدرس شش منطقه 8 110 110 بلوار مدرس، باجه شش
29 پارکینگ سجادی منطقه 8 150 150 میدان شهدا - مقابل ساختمان شهرداری
30 پارکینگ دانش غربی 2 منطقه 8 51 49 خیابان دانش
31 پارکینگ سعدی منطقه 8 33 32 کوچه سعدی 10
32 پارکینگ شاهین فر منطقه 8 36 30 کوچه شاهین فر
33 پارکینگ هاشمی نژاد منطقه 8 300 266 خیابان هاشمی نژاد 3
34 پارکینگ مکانیزه امام رضا منطقه 8 200 180 خیابان دانش غربی
35 پارکینگ جنت منطقه 8 230 228 خیابان مدرس
36 پارکینگ مکانیزه سجادی منطقه 8 45 42 میدان شهدا - سجادی4
37 پارکینگ بیمارستان امام رضا (ع) منطقه 8 1070 833 حدفاصل چهارراه دکترا و میدان اماما رضا (ع)
38 پارکینگ مدرس پنج منطقه 8 55 49 بلوار مدرس
39 پارکینگ دانش منطقه 8 200 200 خیابان دانش-حدفاصل دانش 5 و 7
40 پارکینگ وکیل آباد منطقه 9 900 533 ویلاشهر، امام رضا 4
41 پارکینگ وکیل آباد درب شرقی منطقه 9 170 27 انتهاوکیل آباد جنب باغ وحش
42 پارکینگ وکیل آباد-آتشنشانی منطقه 9 200 200 ویلاشهر، امام رضا 4
43 پارکینگ ملت شرقی منطقه 11 445 0 ضلع شرقی پارک ملت
44 پارکینگ ملت جنوبی منطقه 11 74 0 ضلع جنوبی پارک ملت
45 پارکینگ مکانیزه امامت منطقه 11 40 23 چهارراه آزادشهر

Services

# نام پارکینگ منطقه ظرفیت ظرفیت خالی آدرس
بازگشت