لیست پارکینگ های شهرها

لیست پارکینگ ها

# نام پارکینگ منطقه ظرفیت ظرفیت خالی آدرس
1 پارکینگ رضا منطقه ثامن 125 125 خیابان امام رضا (ع) - میدان بیت المقدس
2 پارکینگ 17شهریور(2) منطقه ثامن 21 21 انتهای بازار رضا
3 پارکینگ طبرسی 1 منطقه ثامن 80 80 طبرسی 1
4 پارکینگ شیرازی منطقه ثامن 120 120 شیرازی 4
5 پارکینگ طبرسی 2 منطقه ثامن 50 50 طبرسی یک
6 پارکینگ پردیس منطقه 1 37 29 میدان سعدی
7 پارکینگ کلاهدوز منطقه 1 68 13 خیابان احمدآباد - ابتدای خیابان کلاهدوز
8 پارکینگ مکانیزه سناباد منطقه 1 16 16 خیابان سناباد مقابل بانک خون
9 پارکینگ مکانیزه پیام منطقه 1 24 21 خیابان پیام
10 پارکینگ دستغیب منطقه 1 70 41 حدفاصل دستغیب 33 و خیابان بیستون
11 پارکینگ مکانیزه شهید کریمی منطقه 2 32 26 تقاطع حرعاملی و بلوار کریمی
12 پارکینگ خاتم منطقه 2 32 0 بلوار قرنی -روبروی بیمارستان خاتم النبیا
13 پارکینگ راه آهن منطقه 3 200 105 میدان راه آهن
14 پارکینگ مفتح 1 منطقه 4 75 72 خیابان مفتح، مقابل بازار فردوسی
15 پارکینگ مفتح 2 منطقه 4 48 39 خیابان مفتح، مقابل بازار فردوسی
16 پارکینگ زیتون منطقه 4 1000 572 میدان مفتح، جنب بازار فردوسی
17 پارکینگ وحدت منطقه 5 120 80 میدان عدالت - بلوار وحدت - پارک وحدت
18 پارکینگ دانش شرقی منطقه 5 60 29 میدان 17 شهریور - خیابان دانش
19 پارکینگ عباسقلی خان منطقه 5 70 43 خيابان ١٧ شهريور
20 پارکینگ مکانیزه مصلی منطقه 6 12 9 مصلای 5-شهید صدوقی 10
21 پارکینگ مکانیزه 17شهریور منطقه 7 75 24 انتهای بازار رضا
22 پارکینگ مکانیزه دانش منطقه 7 30 24 دانش غربی - بین دانش 1 و 3
23 پارکینگ شهدا منطقه 8 210 0 میدان شهدا
24 پارکینگ خسروی منطقه 8 340 167 چهارراه خسروی - مقابل پمب بنزین
25 پارکینگ مدرس یک منطقه 8 115 4 بلوار مدرس، باجه یک
26 پارکینگ کوهسنگی منطقه 8 2000 1942 جنب پارک کوهسنگی
27 پارکینگ دارایی منطقه 8 56 0 سه راه دارایی
28 پارکینگ باغ ملی منطقه 8 85 31 خیابان امام خمینی - جنب باغ ملی
29 پارکینگ کوهسنگی انتظامات منطقه 8 140 130 جنب پارک کوهسنگی
30 پارکینگ دانش غربی 1 منطقه 8 60 60 خیابان دانش غربی
31 پارکینگ مدرس سه منطقه 8 70 1 بلوار مدرس، باجه سه
32 پارکینگ مدرس چهار منطقه 8 134 0 بلوار مدرس، باجه چهار
33 پارکینگ مدرس شش منطقه 8 110 0 بلوار مدرس، باجه شش
34 پارکینگ دانش غربی 2 منطقه 8 51 35 خیابان دانش
35 پارکینگ سعدی منطقه 8 33 13 کوچه سعدی 10
36 پارکینگ شاهین فر منطقه 8 36 0 کوچه شاهین فر
37 پارکینگ هاشمی نژاد منطقه 8 300 192 خیابان هاشمی نژاد 3
38 پارکینگ مکانیزه امام رضا منطقه 8 200 162 خیابان دانش غربی
39 پارکینگ جنت منطقه 8 230 102 خیابان مدرس
40 پارکینگ مکانیزه سجادی منطقه 8 45 38 میدان شهدا - سجادی4
41 پارکینگ بوستان بهار منطقه 8 100 100 خواجه ربیع7
42 پارکینگ بیمارستان امام رضا (ع) منطقه 8 1070 0 حدفاصل چهارراه دکترا و میدان اماما رضا (ع)
43 پارکینگ مدرس پنج منطقه 8 52 0 بلوار مدرس
44 پارکینگ وکیل آباد منطقه 9 900 900 ویلاشهر، امام رضا 4
45 پارکینگ وکیل آباد درب شرقی منطقه 9 170 170 انتهاوکیل آباد جنب باغ وحش
46 پارکینگ وکیل آباد-آتشنشانی منطقه 9 200 200 ویلاشهر، امام رضا 4
47 پارکینگ ملت شرقی منطقه 11 445 358 ضلع شرقی پارک ملت
48 پارکینگ ملت جنوبی منطقه 11 74 31 ضلع جنوبی پارک ملت
49 پارکینگ مکانیزه معلم منطقه 11 24 24 خیابان معلم یک
50 پارکینگ مکانیزه امامت منطقه 11 40 39 چهارراه آزادشهر
51 پارکینگ دانشجو منطقه 11 60 60 ابندای دانشجو

Services

# نام پارکینگ منطقه ظرفیت ظرفیت خالی آدرس
بازگشت