لیست پارکینگ های شهرها

لیست پارکینگ ها

# نام پارکینگ منطقه ظرفیت ظرفیت خالی آدرس
1 پارکینگ رضا منطقه ثامن 125 79 خیابان امام رضا (ع) - میدان بیت المقدس
2 پارکینگ نوغان 1 منطقه ثامن 70 0 خیابان کاشانی، نوغان 4
3 پارکینگ نوغان 2 منطقه ثامن 90 0 نوغان4-سروقدی4/1
4 پارکینگ صدرا منطقه ثامن 50 0 ضلع جنوبی بازار رضا، کوچه غفاریان
5 پارکینگ نوغان 4 منطقه ثامن 60 0 نوغان4-سروقدی 2
6 پارکینگ 17شهریور(2) منطقه ثامن 21 21 انتهای بازار رضا
7 پارکینگ نواب 2 منطقه ثامن 50 40 خیابان نواب صفوی 9
8 پارکینگ طبرسی 1 منطقه ثامن 80 80 طبرسی 1
9 پارکینگ شیرازی منطقه ثامن 120 120 شیرازی 4
10 پارکینگ طبرسی 2 منطقه ثامن 50 50 طبرسی یک
11 پارکینگ نوغان 5 منطقه ثامن 50 50 میدان طبرسی-کوچه نوغان 4
12 پارکینگ پردیس منطقه 1 37 37 میدان سعدی
13 پارکینگ کلاهدوز منطقه 1 68 54 خیابان احمدآباد - ابتدای خیابان کلاهدوز
14 پارکینگ مکانیزه سناباد منطقه 1 16 16 خیابان سناباد مقابل بانک خون
15 پارکینگ مکانیزه پیام منطقه 1 24 24 خیابان پیام
16 پارکینگ دستغیب منطقه 1 70 69 حدفاصل دستغیب 33 و خیابان بیستون
17 پارکینگ مکانیزه شهید کریمی منطقه 2 32 28 تقاطع حرعاملی و بلوار کریمی
18 پارکینگ خاتم منطقه 2 32 24 بلوار قرنی -روبروی بیمارستان خاتم النبیا
19 پارکینگ راه آهن منطقه 3 200 120 میدان راه آهن
20 پارکینگ مفتح 1 منطقه 4 75 36 خیابان مفتح، مقابل بازار فردوسی
21 پارکینگ مفتح 2 منطقه 4 48 23 خیابان مفتح، مقابل بازار فردوسی
22 پارکینگ زیتون منطقه 4 1000 882 میدان مفتح، جنب بازار فردوسی
23 پارکینگ وحدت منطقه 5 120 77 میدان عدالت - بلوار وحدت - پارک وحدت
24 پارکینگ دانش شرقی منطقه 5 60 25 میدان 17 شهریور - خیابان دانش
25 پارکینگ عباسقلی خان منطقه 5 70 62 خيابان ١٧ شهريور
26 پارکینگ مکانیزه مصلی منطقه 6 12 12 مصلای 5-شهید صدوقی 10
27 پارکینگ مکانیزه 17شهریور منطقه 7 75 42 انتهای بازار رضا
28 پارکینگ مکانیزه دانش منطقه 7 30 28 دانش غربی - بین دانش 1 و 3
29 پارکینگ شهدا منطقه 8 210 175 میدان شهدا
30 پارکینگ خسروی منطقه 8 340 229 چهارراه خسروی - مقابل پمب بنزین
31 پارکینگ مدرس یک منطقه 8 115 67 بلوار مدرس، باجه یک
32 پارکینگ کوهسنگی منطقه 8 2000 1545 جنب پارک کوهسنگی
33 پارکینگ دارایی منطقه 8 56 49 سه راه دارایی
34 پارکینگ باغ ملی منطقه 8 91 60 خیابان امام خمینی - جنب باغ ملی
35 پارکینگ کوهسنگی انتظامات منطقه 8 140 47 جنب پارک کوهسنگی
36 پارکینگ دانش غربی 1 منطقه 8 60 60 خیابان دانش غربی
37 پارکینگ مدرس سه منطقه 8 70 70 بلوار مدرس، باجه سه
38 پارکینگ مدرس چهار منطقه 8 195 195 بلوار مدرس، باجه چهار
39 پارکینگ مدرس شش منطقه 8 116 116 بلوار مدرس، باجه شش
40 پارکینگ دانش غربی 2 منطقه 8 51 48 خیابان دانش
41 پارکینگ سعدی منطقه 8 33 26 کوچه سعدی 10
42 پارکینگ شاهین فر منطقه 8 36 29 کوچه شاهین فر
43 پارکینگ هاشمی نژاد منطقه 8 300 182 خیابان هاشمی نژاد 3
44 پارکینگ مکانیزه امام رضا منطقه 8 80 0 خیابان دانش غربی
45 پارکینگ جنت منطقه 8 230 200 خیابان مدرس
46 پارکینگ مکانیزه سجادی منطقه 8 45 41 میدان شهدا - سجادی4
47 پارکینگ بوستان بهار منطقه 8 100 100 خواجه ربیع7
48 پارکینگ بیمارستان امام رضا (ع) منطقه 8 1070 485 حدفاصل چهارراه دکترا و میدان اماما رضا (ع)
49 پارکینگ مدرس پنج منطقه 8 50 50 بلوار مدرس
50 پارکینگ وکیل آباد منطقه 9 900 311 ویلاشهر، امام رضا 4
51 پارکینگ وکیل آباد درب شرقی منطقه 9 170 0 انتهاوکیل آباد جنب باغ وحش
52 پارکینگ وکیل آباد-آتشنشانی منطقه 9 200 200 ویلاشهر، امام رضا 4
53 پارکینگ ملت شرقی منطقه 11 445 143 ضلع شرقی پارک ملت
54 پارکینگ ملت جنوبی منطقه 11 72 0 ضلع جنوبی پارک ملت
55 پارکینگ مکانیزه معلم منطقه 11 24 24 خیابان معلم یک
56 پارکینگ مکانیزه امامت منطقه 11 40 39 چهارراه آزادشهر
57 پارکینگ دانشجو منطقه 11 60 60 ابندای دانشجو

Services

# نام پارکینگ منطقه ظرفیت ظرفیت خالی آدرس
بازگشت