Head

Register

74 درصد پارک های حاشیه‌ای کمتر از نیم ساعت و رایگان است

موضوع پارک حاشیه‌ای در خیابان‌های مشهد در کنار انتقاداتی که همواره داشته، اما باعث به‌وجودآمدن نظمی‌ خاص نیز در بحث توقف خودروها و ایجاد عدالتی شده است که درنهایت به‌نفع مردم مشهد می‌شود. این نظم درحالی است که پارک خودروها کمتر از نیم ساعت در مکان‌های تحت‌پوشش مرکز ترافیک هوشمند الیت به بیش از ٧٠درصد افزایش پیدا کرده است.

افزایش ١٠ برابری امکان پارک حاشیه‌ای با مدیریت معابر
درهمین‌راستا مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت در نشستی خبری که به‌منظور تشریح دوره‌های آموزشی این مجموعه برای پارکبانان برگزار شد، گفت: سودآوری شرکت الیت از محل پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای است که درآمد آن نیز باید صرف احداث پارکینگ شود که دراین‌راستا شرکت الیت به موضوع پارکینگ‌سازی نیز ورود پیدا کرده است.
سید‌حسین‌ هاشمی زادگان با بیان اینکه در گذشته تنها بیست‌هزار خودرو می‌توانست در حاشیه معابر شهر مشهد پارک کند، افزود: بااین‌حال با مدیریت معابری که توسط شرکت الیت صورت گرفته، این تعداد با ده برابر افزایش به ١٢٠هزار جای‌پارک در روز رسیده است.
مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت با یادآوری این موضوع که در تمامی شهرهای دنیا شهرداری‌ها برای مدیریت معابر هزینه می‌کنند، عنوان کرد: از ابتدای فعالیت شرکت الیت، چالشی وجود داشت که مردم به پرداخت‌نکردن وجه در ازای توقف کنار معابر عادت کرده بودند و در کنار آن شهروندان تصور می‌کردند که شهرداری با مدیریت معابر شهر فقط به‌دنبال پول‌درآوردن است.

٧۴ درصد پارک حاشیه‌ای الیت کمتر از نیم ساعت و رایگان است
به‌گفته مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت در شهر مشهد نیز براساس قانون تخلفات رانندگی توقف‌های کمتر از نیم‌ساعت الیت رایگان شده است.
وی با تاکید بر اینکه در‌حال‌حاضر ٧۴درصد پارک حاشیه‌ای الیت کمتر از نیم ساعت و رایگان است، بیان کرد: تا قبل از این قانون نیز شهرداری مشهد به‌دنبال سودآوری از پارک حاشیه‌ای نبود و حتی در قرارداد اولیه مقرر شد ٢۵درصد از تعرفه ساعت اول را برای پارک کمتر از نیم ساعت اخذ کنیم تا شهروندان ترغیب شوند قبل از نیم ساعت محل راترک کنند.
هاشمی زادگان با اشاره به ساخته‌شدن پارکینگ‌های شهر از محل درآمدهای شرکت الیت ابراز کرد: در‌حال‌حاضر چهل پارکینگ شهرداری در سطح شهر مشهد وجود دارد و در کنار آن چهارهزار فضای پارک نیز دردست‌احداث است.

پارکینگ‌های الیت شبها خالی است
وی با ابرازتاسف از اینکه پارکینگ‌های ما در طول شبها خالی است، متذکر شد: در‌حال‌حاضر منازل زیادی در سطح شهر مشهد وجود دارد که پارکینگ ندارد؛ لذا این اتفاق سبب می‌شود حجم زیادی از خودروها در معابرپارک شود.
مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت تصریح کرد: به‌همین‌منظور طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده شهروندان می‌توانند با هزینه 30هزار تومان و دریافت اشتراک خودروهای خود را شب‌ها در پارکینگ‌های ما پارک کنند.

لزوم فرهنگ‌سازی برای پارک خودروها در پارکینگ
وی با تکذیب این موضوع که مشارکت‌نداشتن مردم در موضوع الیت به وضعیت اقتصادی خانوارها ارتباط دارد، خاطرنشان کرد: این موضوع کاملا یک موضوع فرهنگی است و این را باید بدانیم که در شهر زندگی می‌کنیم و به‌همین‌واسطه باید هزینه‌های شهرنشینی را پرداخت کنیم.

مدیریت ١٨هزار جای پارک توسط شرکت الیت
مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت با بیان اینکه در شهر مشهد یک‌میلیون و ٣٠٠هزار خودرو روزانه تردد می‌کنند، اذعان کرد: در سطح شهر مشهد از شانزده تا هجده‌هزار جای پارک متناسب با روزهای خاص توسط شرکت الیت مدیریت می‌شود.
هاشمی زادگان همچنین به تخلف در پارک حاشیه‌ای اشاره کرد و دراین‌خصوص یادآور شد: درحال‌حاضر ۴۵هزار خودرو در حاشیه معابر پارک می‌کنند؛ اما هزینه‌ آن را پرداخت نمی‌کنند و برای الزام این افراد به پرداخت هزینه‌های پارک خود، عوارض الیت با عوارض خودرو تجمیع شده است.