Head

Register

تعرفه پارکينگهاي حاشيه اي و غیرحاشیه ای مشهد مقدس

جهت کسب اطلاعات بیشتر از تعرفه مصوب شورای شهر مشهد در خصوص پارکینگهای حاشیه و غیرحاشیه، اینجا کلیک نمایید.