استفاده از پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای شهر مشهد، منوط به تسویه بدهی به الیت است.

استفاده از پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای شهر مشهد، منوط به تسویه بدهی به الیت است

استفاده از پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای شهر مشهد، منوط به تسویه بدهی به الیت است

معضل ترافیک شهری با نگاه به صندوق‌های رای حل نمی‌شود!.

معضل ترافیک شهری با نگاه به صندوق‌های رای حل نمی‌شود!

گفتگوی تفصیلی مدیر عامل شرکت الیت با خبرگزاری فارس

حاشیه‌های خیابانی الیت.

حاشیه‌های خیابانی الیت

نقد و بررسی پارک حاشیه‌ای در گفت‌وگوی رو در روی مدیرعامل الیت با شهروندان